I går sprang alting ud, som Gud bestemte. I dag sprang jomfru Olsen ud fra femte. Men da en sanger stod og kvad om våren, fortrød hun springet før hun ramte gården. Og da hun syntes godt om hans tenor, lod hun sig gribe af hans skønne ord. - Krukke af Citater

I går sprang alting ud, som Gud bestemte. I dag sprang jomfru Olsen ud fra femte. Men da en sanger stod og kvad om våren, fortrød hun springet før hun ramte gården. Og da hun syntes godt om hans tenor, lod hun sig gribe af hans skønne ord.


i-går-sprang-alting-ud-som-gud-bestemte-i-dag-sprang-jomfru-olsen-ud-fra-femte-men-da-sanger-stod-og-kvad-om-våren-fortrød-hun-springet-før-hun
halfdan rasmussengårsprangaltingudsomgudbestemtedagjomfruolsenudfrafemtemendasangerstodogkvadomvårenfortrødhunspringetførramtegårdenogsyntesgodthanstenorlodsiggribeafskønneordi gårgår sprangsprang altingalting udsom gudgud bestemtei dagdag sprangsprang jomfrujomfru olsenolsen udud frafra femtemen dada enen sangersanger stodstod ogog kvadkvad omom vårenfortrød hunhun springetspringet førfør hunhun ramteramte gårdenog dada hunhun syntessyntes godtgodt omom hanshans tenorlod hunhun sigsig gribegribe afaf hanshans skønnei går spranggår sprang altingsprang alting udsom gud bestemtei dag sprangdag sprang jomfrusprang jomfru olsenjomfru olsen udolsen ud fraud fra femtemen da enda en sangeren sanger stodsanger stod ogstod og kvadog kvad omkvad om vårenfortrød hun springethun springet førspringet før hunfør hun ramtehun ramte gårdenog da hunda hun synteshun syntes godtsyntes godt omgodt om hansom hans tenorlod hun sighun sig gribesig gribe afgribe af hansaf hans skønnehans skønne ord

Hun er så langt fra ham, kan ikke forandre sig. Og hun vil jo så fucking gerne, men han er fra en anden verden- NiarnSig til en pige hun er smuk - Hun husker i nogle dage. Sig til en pige hun er grim - Hun husker det for altid.Du græder, hun trøster. Du er glad, og hun griner med dig. Du bliver ældre, I skændes. Du begår fejl, hun bliver skuffet. Du får dit eget liv, og nægter at byde hende velkommen. Sig du elsker din mor hver dag, for hvem siger du også kan sige det imorgen?Aldrig bliv utålmodig han eller hun skal nok komme den da han eller hun følger sig klar nok.Jeg har altid sagt, at en kvinde skal gifte sig af kærlighed – og det skal hun blive ved med, til hun finder dem rigtige.Når en kvinde fortæller dig om hendes problemer, er det ikke fordi hun klager, men fordi hun stoler på dig.