I morgen er jeg ædru, men du vil stadigvæk være en idiot! - Krukke af Citater

I morgen er jeg ædru, men du vil stadigvæk være en idiot!


i-morgen-er-jeg-ædru-men-vil-stadigvæk-være-idiot
w.c. fieldsmorgenerjegædrumenvilstadigvækværeidioti morgenmorgen erer jegjeg ædrumen dudu vilvil stadigvækstadigvæk værevære enen idioti morgen ermorgen er jeger jeg ædrumen du vildu vil stadigvækvil stadigvæk værestadigvæk være envære en idioti morgen er jegmorgen er jeg ædrumen du vil stadigvækdu vil stadigvæk værevil stadigvæk være enstadigvæk være en idioti morgen er jeg ædrumen du vil stadigvæk væredu vil stadigvæk være envil stadigvæk være en idiot

Det godt være at jeg er fuld, men i morgen vil jeg være ædru, og du vil stadig være grim.du vil altid være i mit hjerte, men kan jeg stole på at du vil være i mit?Ensomheden, er en svær tid. Men de fleste, oplever den. Men jeg vil klart bedre være ensom, en at være i selskab med falske venner.De ord, der undslipper en vens mund er Jeg vil være der, når du siger, du har brug for mig, men de ord, som er uhørt fra en sand ven hjerte er Jeg vil være der ... uanset om du siger, du har brug for mig eller ejMåske er du ikke skabt til det eller den du gerne vil være, men du vil altid være skabt til at være dig selv.Smil til verden,og folk vil tro,at du er en lalleglad idiot på lykkepiller.