Jeg er i besiddelse af en uhyggelig selvdisciplin. Jeg rør aldrig noget der er stærkere end gin før morgenmaden. - Krukke af Citater

Jeg er i besiddelse af en uhyggelig selvdisciplin. Jeg rør aldrig noget der er stærkere end gin før morgenmaden.


jeg-er-i-besiddelse-af-uhyggelig-selvdisciplin-jeg-rør-aldrig-noget-der-er-stærkere-end-gin-før-morgenmaden
w.c. fieldsjegerbesiddelseafuhyggeligselvdisciplinrøraldrignogetderstærkereendginførmorgenmadenjeg erer ii besiddelsebesiddelse afaf enen uhyggeliguhyggelig selvdisciplinjeg rørrør aldrigaldrig nogetnoget derder erer stærkerestærkere endend gingin førfør morgenmadenjeg er ier i besiddelsei besiddelse afbesiddelse af enaf en uhyggeligen uhyggelig selvdisciplinjeg rør aldrigrør aldrig nogetaldrig noget dernoget der erder er stærkereer stærkere endstærkere end ginend gin førgin før morgenmadenjeg er i besiddelseer i besiddelse afi besiddelse af enbesiddelse af en uhyggeligaf en uhyggelig selvdisciplinjeg rør aldrig nogetrør aldrig noget deraldrig noget der ernoget der er stærkereder er stærkere ender stærkere end ginstærkere end gin førend gin før morgenmadenjeg er i besiddelse afer i besiddelse af eni besiddelse af en uhyggeligbesiddelse af en uhyggelig selvdisciplinjeg rør aldrig noget derrør aldrig noget der eraldrig noget der er stærkerenoget der er stærkere endder er stærkere end giner stærkere end gin førstærkere end gin før morgenmaden

Jeg drak aldrig noget stærkere end øl før jeg blev 12!Nu for tiden rører jeg ikke noget stærkere end kærnemælk - 45 procents kærnemælk!Når der bliver tale om forståelse af kunst, må der være noget i vejen med en af delene Når kunst kræver en forklaring, er der altid noget muggent ved den.I tankernes verden, tager jeg din hånd. Beder dig tie vil knytte bånd. I nattens mørke i dagens lys. Sidder jeg hos dig - som på en sky. Tårnene triller ned af min kind. En duft af sten bæres bort med en vind. Åh Hvor jeg ønsker at du må forstå. Hvordan jeg i følelser er ved at forgå. Leila E. 1998I mange år tog jeg sorgerne på forskud, men det har jeg nu aldrig haft glæde afHvad skal jeg tro Hvad skal jeg tænke Sidder fast her Som i en lænke. Skal jeg tro på du kommer tilbage Eller skal jeg finde en anden. En der sætter pris på min kærlighed Og gengælder den med ærlighed. Du var den jeg elskede mest Min første rigtige kærlighed . Du droppede mig. Jeg blev smidt ud af dit kærlighedsliv. Og det stak mig i hjertet som en kniv. Hvorfor gik du Vi havde det jo godt. Jeg følte mig lykkelig. Du sagde jeg var flot. Jeg troede jeg havde fundet. Følte jeg havde vundet. Kærligheden gjorde mig hel. Troede jeg var en del. En del af dit liv. Men da du forsvandt. Følte jeg mig som en elefant. I en glasbutik eller i et musehul. Følte mig ikke tilpas. Utilpas i en verden uden dig. Jeg savner dig. Din bløde stemme. Jeg føler mig dum. Kan jeg ikke bare glemme. Din hvisken i mit øre. Hvad skal jeg gøre.