Jeg skriver sjove digte, jeg skriver osse triste - de første læser andre folk - selv læser jeg de sidste. - Krukke af Citater

Jeg skriver sjove digte, jeg skriver osse triste - de første læser andre folk - selv læser jeg de sidste.


jeg-skriver-sjove-digte-jeg-skriver-osse-triste-de-første-læser-andre-folk-selv-læser-jeg-de-sidste
halfdan rasmussenjegskriversjovedigtejegossetristedeførstelæserandrefolkselvsidstejeg skriverskriver sjovesjove digtejeg skriverskriver osseosse tristetristedede førsteførste læserandre folkfolkselvselv læserlæser jegjeg dede sidstejeg skriver sjoveskriver sjove digtejeg skriver osseskriver osse tristeosse tristede førstede første læserførste læser andrelæser andre folkandre folkselv læserselv læser jeglæser jeg dejeg de sidstejeg skriver sjove digtejeg skriver osse tristeskriver osse tristede første læserde første læser andreførste læser andre folklæser andre folkselv læser jegselv læser jeg delæser jeg de sidstejeg skriver osse tristede første læser andrede første læser andre folkførste læser andre folkselv læser jeg deselv læser jeg de sidste

Du giver mig den følelse, folk skriver historier om.Jeg foragter, folk der har hunde. De er kujoner,der ikke har mod til at bide folk selv.Jeg behøver ikke være din første kæreste.. Alt jeg ønsker er bare at være din sidste.jeg skal nok klare mig selv om det bliver uden dig tårende de er glemt jeg er blevet glad igenJeg tror på kærlighed ved første blik. for jeg elskede min mor lige siden jeg åbnede mine øjne.Vær ik normal, vær dig selv, Jeg er mig selv, jeg følger min egen veje. Jeg bære stoltheden i mit liv. Når hjertet var nede, kom tvivlen. Arene som var fine, er ik fine mere. Jeg huskede fortiden. Fortid hvor andre lavet sår og ar på mit sind.