Til folk, der er bange for at holde med at drikke, kan jeg kun sige: Det er utrolig nemt - jeg har gjort det hundredevis af gange. - Krukke af Citater

Til folk, der er bange for at holde med at drikke, kan jeg kun sige: Det er utrolig nemt - jeg har gjort det hundredevis af gange.


til-folk-der-er-bange-for-at-holde-med-at-drikke-kan-jeg-kun-sige-det-er-utrolig-nemt-jeg-har-gjort-det-hundredevis-af-gange
w.c. fieldstilfolkdererbangeforatholdemeddrikkekanjegkunsigedetutrolignemthargjortdethundredevisafgangetil folkder erer bangebange forat holdeholde medmed atat drikkekan jegjeg kunkun sigedet erer utroligutrolig nemtnemtjegjeg harhar gjortgjort detdet hundredevishundredevis afaf gangeder er bangeer bange forbange for atfor at holdeat holde medholde med atmed at drikkekan jeg kunjeg kun sigedet er utroliger utrolig nemtutrolig nemtjeg harjeg har gjorthar gjort detgjort det hundredevisdet hundredevis afhundredevis af gangeder er bange forer bange for atbange for at holdefor at holde medat holde med atholde med at drikkekan jeg kun sigedet er utrolig nemter utrolig nemtjeg har gjortjeg har gjort dethar gjort det hundredevisgjort det hundredevis afdet hundredevis af gangeder er bange for ater bange for at holdebange for at holde medfor at holde med atat holde med at drikkedet er utrolig nemtjeg har gjort detjeg har gjort det hundredevishar gjort det hundredevis afgjort det hundredevis af gange

Jeg er ikke bange for at vise jeg kan knækkes, jeg er ikke bange for at vise jeg kan indholde glæde. Det eneste jeg er bange for er at give slip på noget, jeg ikke selv vidste betød noget for mig.Sex og jeg har meget tilfælles. Jeg vil ikke stå som den der har opfundet det, men jeg vil gerne sige – på min sædvanlige beskedne måde – at jeg har genopdaget det.Jeg foragter, folk der har hunde. De er kujoner,der ikke har mod til at bide folk selv.Jeg sejler væk, sæt kurs mod det jomfruelige hav jeg har lyst til at være fri, fri til at stå over for det liv, der er foran migMan hører ofte om mennesker, der er døde af at have drukket for meget - men derfra er der langt til at lægge skylden på spiritus. Man kan dø af at drikke for meget af hvad som helst - kaffe, vand, mælk, sodavand og lignende præparater.Jeg har lært, at små babyhænder ikke kan holde et venskab i hænderne. Store voksenhænder fortæller, at de har det hele under kontrol, men når venskabet går tabt, er det stort set ødelagt for altid. Unges hænder må være midt i mellem. Vi kan tabe det og bygge det op uden at forstå hvorfor. Vi skal bare hjælpes ad, ellers hjælper det ingenting.