Tilværelsen er i virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end den. - Krukke af Citater

Tilværelsen er i virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end den.


tilværelsen-er-i-virkeligheden-nederdrægtig-men-man-har-jo-ikke-andet-end-den
storm ptilværelsenervirkelighedennederdrægtigmenmanharjoikkeandetenddentilværelsen erer ii virkelighedenvirkeligheden nederdrægtigmen manman harhar jojo ikkeandet endend dentilværelsen er ier i virkelighedeni virkeligheden nederdrægtigmen man harman har johar jo ikkejo ikke andetikke andet endandet end dentilværelsen er i virkelighedener i virkeligheden nederdrægtigmen man har joman har jo ikkehar jo ikke andetjo ikke andet endikke andet end dentilværelsen er i virkeligheden nederdrægtigmen man har jo ikkeman har jo ikke andethar jo ikke andet endjo ikke andet end den

Tilværelsen er i virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end denSket er sket og det kan ikke beskrives. Det føles så uvirkeligt. Drømmer man? Har man mareridt? Nej, du er i virkeligheden, det er bare ikke gået op for dig. Virkeligheden er blevet et mareridt, og drømmene er der du helst ville være.Når et samfund ikke har andet fælles ideal end velstand, er det bygget på sand.Frygt ikke skyggen, jo mindre den har hat på.Jo færre venner man har, desto bedre kender man venskabets værdi.Der findes ingen større straf end den at opdage, at man med sine handlinger har gjort det umuligt at være den, man gerne vil være.