Vi har vist ikke set hinanden før? - Nej - men vi kan gaa ud og komme ind igen - saa har vi det! - Krukke af Citater

Vi har vist ikke set hinanden før?  - Nej - men vi kan gaa ud og komme ind igen - saa har vi det!


vi-har-vist-ikke-set-hinanden-før-nej-men-vi-kan-gaa-ud-og-komme-ind-igen-saa-har-vi-det
storm pviharvistikkesethinandenførnejmenvikangaaudogkommeindigensaadetvi harhar vistvist ikkeikke setset hinandenhinanden førførnejnejmenmen vivi kankan gaagaa udud ogog kommekomme indind igenigensaasaa harhar vivi detvi har visthar vist ikkevist ikke setikke set hinandenset hinanden førhinanden førnejnejmen vimen vi kanvi kan gaakan gaa udgaa ud ogud og kommeog komme indkomme ind igenind igensaa harsaa har vihar vi detvi har vist ikkehar vist ikke setvist ikke set hinandenikke set hinanden førset hinanden førnejmen vi kanmen vi kan gaavi kan gaa udkan gaa ud oggaa ud og kommeud og komme indog komme ind igenkomme ind igensaa har visaa har vi detvi har vist ikke sethar vist ikke set hinandenvist ikke set hinanden førikke set hinanden førmen vi kan gaamen vi kan gaa udvi kan gaa ud ogkan gaa ud og kommegaa ud og komme indud og komme ind igenog komme ind igensaa har vi det

I Danmark har vi den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, og så har vi den fjerde statsmagt pressen, som vi kan kalde den fordømmendeJeg har lært, at små babyhænder ikke kan holde et venskab i hænderne. Store voksenhænder fortæller, at de har det hele under kontrol, men når venskabet går tabt, er det stort set ødelagt for altid. Unges hænder må være midt i mellem. Vi kan tabe det og bygge det op uden at forstå hvorfor. Vi skal bare hjælpes ad, ellers hjælper det ingenting.vi har 2 hænder til at tage ting med, 2 fødder til at gå med, 2 øjene til at se med, 2 ører til at høre med, men hvorfor har vi kun et hjerte? Fordi det andet er givet til en anden, som vi selv skal finde.Elsker blidt, fordi vi ka' li' Elsker stærk, fordi vi har det i værk Elsker vildt, fordi vi fik tid Elsker hårdt, fordi livet er kort Men mest af alt, fordi vi elsker trods altVi ved, hvad vi er, men ikke hvad vi kan væreFordi vi alle deler denne planet, skal vi lære at leve i harmoni og fred med hinanden og med naturen. Dette er ikke bare en drøm, men en nødvendighed