Vil man låne af sine venner, bliver man uvenner - og dem kan man ikke låne af. - Krukke af Citater

Vil man låne af sine venner, bliver man uvenner  - og dem kan man ikke låne af.


vil-man-låne-af-sine-venner-bliver-man-uvenner-og-dem-kan-man-ikke-låne-af
storm pvilmanlåneafsinevennerbliveruvennerogdemkanikkeafvil manman lånelåne afaf sinesine vennerbliver manman uvenneruvennerogog demdem kankan manman ikkeikke lånelåne afvil man låneman låne aflåne af sineaf sine vennerbliver man uvennerman uvenneruvennerogog demog dem kandem kan mankan man ikkeman ikke låneikke låne afvil man låne afman låne af sinelåne af sine vennerbliver man uvennerman uvennerog demog dem kanog dem kan mandem kan man ikkekan man ikke låneman ikke låne afvil man låne af sineman låne af sine vennerbliver man uvennerog dem kanog dem kan manog dem kan man ikkedem kan man ikke lånekan man ikke låne af

Vil man låne af sine venner, bliver man uvenner – og dem kan man ikke låne afGode venner er som stjerner. Man kan ikke altid se dem, men man ved de altid er der.Man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikkeFørst når man nøje ved, hvordan børnebørnene er faldet ud, kan man bedømme, om man har opdraget sine børn godt.Man hører ofte om mennesker, der er døde af at have drukket for meget - men derfra er der langt til at lægge skylden på spiritus. Man kan dø af at drikke for meget af hvad som helst - kaffe, vand, mælk, sodavand og lignende præparater.Man bliver gift, for så ved man, at man altid kan komme hjem til nogen.